Opatrovateľská služba

Zverte sa do našich rúk

Opatrovateľská služba

Ak hľadáte pomoc so starostlivosťou o seniora alebo inú osobu odkázanú na pomoc inej osoby vo vašom domácom prostredí, sme tu pre vás!

Kvalifikovaní opatrovatelia

Naši opatrovatelia sú profesionáli, sú školení a vedia čo váš príbuzný, odkázaný na túto pomoc, potrebuje a poskytujú mu to s radosťou a láskou.

Domáce prostredie

Veľkou výhodou profesionálnej domácej opatrovateľskej služby je, že ju poskytujeme osobám odkázaným na pomoc inej osoby v ich vlastnom, prirodzenom domácom prostredí.

O NÁS

Opatrovateľská služba Prosocia

      Opatrovateľská služba je sociálna služba určená osobám odkázaným na pomoc inej osoby, teda osobám, ktoré potrebujú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, musia mať minimálne druhý stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Táto služba sa poskytuje v prirodzenom domácom prostredí.

 • občanom na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • občanom v domácom prostredí, priamo v byte alebo rodinnom dome v pracovných dňoch, 8 hodín denne.
 • občanom bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ak si budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
 1. Starostlivosť o hygienu
 2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 4. Obliekanie, vyzliekanie
 5. Mobilita, motorika
 6. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
 7. Základné sociálne aktivity
 8. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
 9. Dodržiavanie liečebného režimu
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom opatrovateľskej služby sa môžete informovať osobne v kancelárii Prosocie alebo telefonicky:
O NÁS

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!

O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:

 • osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
 • má podpísanú pracovnú zmluvu s našou organizáciou
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
 • má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.

Zabezpečujeme všetky opatrovateľské úkony, teda:

1. Starostlivosť o hygienu
 • osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov)
 • celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
 • porciovanie stravy, obsluha – prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití
 • sprievod na toaletu
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
 • účelná očista po toalete
 • sprievod z toalety
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
 • výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie
 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • pomoc pri vstávaní z lôžka a pri líhaní na lôžko
 • polohovanie
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky zapínaní gombíkov)
 • obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby
 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • donáška jedla do domu
 • umytie riadu
 • bežné upratovanie v domácnosti
 • obsluha bežných domácich spotrebičov
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 • starostlivosť o lôžko
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)
 • sprievod (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach)
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
 • tlmočenie
 • potreba dohľadu v určenom čase
 • potreba neprežitého dohľadu
 • v domácom prostredí
 • nákup liekov podávanie liekov a aplikácia mastí
 • kontrola glykémie glukomerom,
 • odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty
 • aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu)
 • polohovanie
socialny-taxik-prosocia-1

SOCIÁLNY TAXÍK

Prepravná služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

Opatrovateľskú službu poskytujeme vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a z príspevkov mesta Hurbanovo, obcí Komjatice, Dulovce, Ivanka pri Nitre.
Mesto Hurbanovo
Obec Komjatice
Obec Dulovce
Obec Ivanka pri Nitre