O nás

Naše združenie Prosocia vzniklo v roku 2006 na základe nezištnej vôle a ako iniciatíva zameraná predovšetkým na rozvoj skupín obyvateľstva v sociálne nepriaznivej situácii. Od nášho vzniku ubehlo zopár rokov, počas ktorých sa naša spoločnosť vypracovala na uznávanú, profesionálnu spoločnosť poskytujúcu komplexné služby pre deti, plnoleté osoby a seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.

Čo robíme

Pre našich klientov zabezpečujeme a poskytujeme služby v oblasti:

– Vzdelávania:

Organizujeme najlacnejšie akreditované vzdelávacie kurzy MPSVaR – Kurzy Opatrovania
Organizujeme akreditované vzdelávacie kurzy MPSVaR – Kurz opatrovanie deti
Organizujeme Kurzy nemeckého jazyka pre opatrovateľky
Rekvalifikačné kurzy a školenia

– Sociálnych služieb pre rodiny:

Poskytujeme krátkodobé aj dlhodobé Opatrovateľské služby rodinám odkázaných na pomoc inej osoby
Poskytujeme sociálne poradenstvo rodinám odkázaných na pomoc inej osoby
Prevádzkujeme požičovňu zdravotníckych pomôcok
Prevádzkujeme Zariadenie pre deti – Lienka
Prevádzkujeme ambulantné Špecializované zariadenie ( pripravujeme, začíname 1. 9. 2020)
Pre občanov Hurbanova a okolia zabezpečujeme prepravnú službu – sociálny taxík 

Kde pôsobíme

Zatiaľ nás nájdete v týchto mestách: Bratislave, Banskej Štiavnici, Čadci, Dunajskej Strede, Hlohovci, Hurbanove, Kolárove, Komárne, Leviciach, Novej Bani, Nitre, Novom Meste n.Váhom, Martine, Piešťanoch, Senici, Skalici, Šahách, Veľkom Mederi, Zlatých Moravciach, Žarnovici, Žiline.