Kontakt

Centrum sociálnych služieb

OZ Prosocia:
IČO: 42 049 229
DIČ: 2023122035
Bankové spojenie: SK45 7500 0000 0040 0855 9544

Kancelária Hurbanovo:                        Špecializované zariadenie:
(1 poschodie)                                       (prízemie)         

Súdna 8                                                     Súdna 8
947 01 Hurbanovo                                 947 01 Hurbanovo

Pracovná doba Kancelária:
Pondelok: 08:00 – 16:00
Utorok:    08:00 – 16:00
Streda:    08:00 – 16:00
Štvrtok:   08:00 – 16:00
Piatok:    08:00 – 16:00
Sobota a nedeľa: zatvorené                                                                 
Prevádzková doba špecializované zariadenie:
Pondelok: 08:00 – 16:00
Utorok:   08:00 – 16:00
Streda:   08:00 – 16:00
Štvrtok:   08:00 – 16:00
Piatok:   08:00 – 16:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Tel:
+ 421 35 640 0138
+ 421 35 640 0139 (koordinátor opatrovateľskej služby a Špecializovaného zariadenia)

Opatrovateľská služba + Špecializované zariadenie:
Mgr. Štefan Labaš,
Tel: +421 911 609 836 stefan.labas@prosocia.sk
Požičovňa zdravotníckych pomôcok +Špecializované zariadenie :
Mgr. Martina Labaš
Tel: +421 908 730 187 mata1710@gmail.com
Kurzy opatrovania
Kristína Verešová
Tel: +421 903 765 014 prosocia@prosocia.sk

kristina.veresovaa@gmail.com

Vzdelávanie Nová Baňa:
Mgr. Alžbeta Kiliková,
Tel: +421 905 941 368 kurzynovabana@prosocia.sk
Vzdelávanie Šahy:
Mgr. Blanka Petényiová,
Tel: +421 915 746 026 kurzysahy@prosocia.sk
Vzdelávanie Žilina:
PhDr. Eva Cisáriková,
Tel: +421 910 204 278 kurzyzilina@prosocia.sk
Vzdelávanie Piešťany:
Mgr. Lucia Bačová,
Tel: +421 905 835 228 kurzypiestany@prosocia.sk
Účtareň: Erika Feketeová Tel: +421 911 530 885 uctaren@prosocia.sk
Prepravná služba – sociálny taxík:
Mgr. Martina Labaš
Tel: +421 908 730 187 mata1710@gmail.com

Mapa: