Podporte nás

Finančne

Vami darované finančné príspevky budú slúžiť k skvalitneniu starostlivosti o našich klientov v ich domácom prostredí alebo v našom špecializovanom zariadení. 

Na číslo účtu

SK4575000000004008559544

Materiálne

Pre našich klientov radi uvítame materiálnu podporu vo forme starších nepotrebných, ale použiteľných zdravotníckych pomôcok, ako sú:

francúzske barle, invalidný vozík, wc kreslo, kúpacie kreslo, zdvíhacie zariadenie alebo čokoľve iné, čo už nepotrebujete a pomohlo by to zase niekomu inému. 

Darovaním 2%

Môžete nás podporiť aj darovaním 2%, ktorý podmienite použitím na Vami určený účel. Práve táto pomoc je veľmi účinná a ak máte vo svojom okolí osobu, ktorá sa pre darovanie 2% ešte nerozhodla, oslovte ju. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.