Online prihláška na kurz opatrovania

Online prihláška na kurzy opatrovania

 • Polia označené * sú povinné

  Odoslaním online prihlášky potvrdzujem správnosť uvedených údajov a akceptujem zmluvné podmienky v plnom rozsahu. V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. odoslaním online prihlášky dávam súhlas Občianskemu združeniu Prosocia na spracovanie všetkých mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári za účelom prihlásenia sa na kurz. Súhlas dávam na dobu neurčitú.

  Poplatok prosíme uhradiť do 3 pracovných dní na účet:
  Číslo účtu: 4008559544/7500 , ČSOB
  Variabilný symbol: uveďte svoj dátum narodenia v tvare: 00 00 0000 (Príklad: 23 07 1965)
  Správa pre prijímateľa: Uveďte meno a priezvisko + kod kurzu (Príklad: Peter Mrkva, KOp)

  Forma úhrady:
  prevodným príkazom, poštovou poukážkou, v hotovosti v kancelárii OZ Prosocia, A.Fesztyho 23, Hurbanovo, 94701

 

Verifikácia