Projekty

Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - Podaktivita 3
Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - Podaktivita 4
Národný projekt - Chyť sa svojej šance
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej słužby II: Domáca opatrovateľská služba v Nitrianskom kraji II.