Projekty

Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - Podaktivita 3
Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím - Podaktivita 4
Národný projekt - Chyť sa svojej šance