Kurz opatrovania

Najlacnejšie opatrovateľské kurzy

Akreditovaný kurz opatrovania

Ponúkame vám akreditované kurzy opatrovania, kde získate všetky potrebné vedomosti a zručnosti na výkon profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti.

Uplatnite sa na trhu práce

Po úspešnom absolvovaný akreditovaného kurzu opatrovania máte široké možnosti uplatnenia sa na trhu práce v oblasti opatrovateľskej starostlivosti, či už na Slovensku alebo v iných krajinách EÚ.

Image
Image
Image
Image
Image

BENEFITY

Vzdelanie, zručnosť, certifikát

Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
Certifikáty v slovenskom a nemeckom jazyku v cene kurzu
Študijný materiál v elektronickej aj tlačenej forme
Možnosť platiť na splátky
pre-koho-je-kurz-urceny-img

Pre koho je kurz určený?

 • Pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl
 • Pre evidovaných nezamestnaných
 • Pre rodinných príslušníkov starajúcich sa o osoby odkázané na pomoc inej osoby
 • Pre všetkých, ktorí chcú poskytovať opatrovateľskú službu v krajinách EÚ
 • Pre zamestnancov poskytujúcich opatrovateľské služby
 • Pre všetkých záujemcov, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť s občanmi so špecifickými potrebami.

Informácie o kurze opatrovania

Cieľom kurzov opatrovania je poskytnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre vytváranie a udržiavanie sebestačnosti klientov, ktorým bude zabezpečovaná opatrovateľská starostlivosť, adekvátna ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu.

Názov akreditovaného kurzu
Kurz Opatrovania

Akreditácia
MPSVaR SR pod č. akreditácie 33006/2018 zo dňa 13.7.2018

Odborný garant:
Mgr. Martina Labaš, Podpredseda OZ Prosocia.

Organizačná forma
Kurz

Časový rozsah kurzu:
Rozsah kurzu je 220 hodín. Celková dĺžka kurzu je 4- 6 týždňov.

Cena kurzu:
220,- €

Uplatnenie absolventa opatrovateľského kurzu

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • Opatrovateľka v zariadeniach sociálnych služieb
 • Opatrovateľka pre obce a mestá
 • Opatrovateľka svojich príbuzných (opatrovateľský príspevok)
 • Opatrovateľka v domácnosti v krajinách EÚ, (Rakúsko, Nemecko, …)

Obsah akreditovaného kurzu:
Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti účastník získava akademické vedomosti potrebné k výkonu povolania opatrovateľa a v praktickej časti, ktorá bude vykonávaná v zaradení sociálnych služieb dosiahne dostatočné praktické zručnosti.

Požadované vstupné vzdelanie:
Základné, Stredné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie

Termín akreditovaného kurzu:
Predpokladom otvorenia kurzu je minimálne 10 záujemcov o kurz. Po naplnení kurzu požadovaným minimálnym počtom záujemcov, bude každý jeden účastník kurzu informovaný telefonicky prípadne e-mailom o presnom termíne zahájenia kurzu.

Forma ukončenia kurzu:
Záverečná skúška v teoretickej časti bude vykonávaná formou záverečného testu. Hodnotiaca správa z praxe, bude súčasťou celkového záverečného hodnotenia účastníka praktickej časti.

Lokality konania kurzov:
Hurbanovo, Žilina, Žarnovica, Šahy, Nová Baňa, Komárno, Nové Zámky