• Podpora domácej opatrovateľskej starostlivosti

  Občianske združenie Prosocia sa dňa 20.02.2016 oficiálne zapojilo do nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II. ktorú zastrešuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Viac informácií ...
 • RE-PAS - opatrovateľský kurz preplatený cez Úrad práce

  RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií" s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.
  Naša spoločnosť ponúka evidovaným nezamestnaným, možnosť absolvovať opatrovateľský kurz, ktorý po splnení podmienok ÚPSVaR môžete mať úplne ZDARMA.

  Viac informácií ...
 • Návod ako vybaviť opatrovateľskú službu

  Nakoľko sa v poslednom čase často stretávame s otázkami, ako postupovať pri vybavovaní opatrovateľskej služby, v tejto časti Vám prinášame stručný popis a návod ako postupovať pri zabezpečení opatrovateľskej služby pre Vášho rodinného príslušníka odkázaného na pomoc inej osoby.

  Viac informácií ...
 • Detské opatrovateľské centrum Lienka

  Mamičky prípadne oteckovia, ktorí ste na materskej dovolenke, chýbajú Vám v našom meste Hurbanovo staré dobré klasické detské jasličky? Máme pre Vás skvelú správu. Naša spoločnosť Prosocia v spolupráci s mestom Hurbanovo a CVČ Hurbanovo, pre Vás pripravujú alternatívu, ako Vám pomôcť vrátiť sa z materskej dovolenky rýchlejšie do Vášho zamestnania a zároveň Vám zabezpečiť plnohodnotnú, profesionálnu celodennú starostlivosť o detičky od 1 a viac rokov.

  Viac informácii nájdete TU.

 • Podporte naše združenie Prosocia darovaním 2 %.

  Mamičky prípadne oteckovia, ktorí ste na materskej dovolenke, chýbajú Vám v našom meste Hurbanovo staré dobré klasické detské jasličky? Máme pre Vás skvelú správu. Naša spoločnosť Prosocia v spolupráci s mestom Hurbanovo a CVČ Hurbanovo, pre Vás pripravujú alternatívu, ako Vám pomôcť vrátiť sa z materskej dovolenky rýchlejšie do Vášho zamestnania a zároveň Vám zabezpečiť plnohodnotnú, profesionálnu celodennú starostlivosť o detičky od 1 a viac rokov. Viac informácií ...

Naša spoločnosť Prosocia vznikla v roku 2006 na základe nezištnej vôle a ako iniciatíva zameraná predovšetkým na rozvoj skupín obyvateľstva v sociálne nepriaznivej situácii. Od nášho vzniku ubehlo zopár rokov, počas ktorých sa naša spoločnosť vypracovala na uznávanú, profesionálnu spoločnosť poskytujúcu komplexné služby pre opatrovateľky a ľudí odkázaných na pomoc inej osoby.

Čo robíme

Pre našich klientov zabezpečujeme a poskytujeme služby v oblasti:

- Vzdelávania:

Organizujeme najlacnejšie akreditované vzdelávacie kurzy MPSVaR - Opatrovateľské kurzy
Organizujeme Kurzy nemeckého jazyka pre opatrovateľky
Rekvalifikačné kurzy a školenia
Jazykové kurzy – Anglický jazyk, Francúzsky jazyk ( rôzne úrovne od doučovania, prípravu na maturitu...)

- Sociálnych služieb pre rodiny:

Poskytujeme krátkodobé aj dlhodobé Opatrovateľské služby rodinám odkázaných na pomoc inej osoby za najvýhodnejšie ceny
Poskytujeme poradenstvo rodinám odkázaných na pomoc inej osoby

- Služieb pre opatrovateľky:

V spoluprácu s obchodnými partnermi pomáhame sprostredkovať prácu pre opatrovateľky na Slovensku alebo v krajinách EÚ
V spolupráci s obchodnými partnermi pomáhame zabezpečiť najvýhodnejšiu prepravu pre opatrovateľky
Poskytujeme úradne i neúradne preklady ( maďarský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky a taliansky jazyk)
Pomáhame opatrovateľkám pracujúcich v nemecky hovoriacich krajinách pri podávaní daňových priznaní
Poskytujeme poradenstvo opatrovateľkám ešte pred príchodom do rodiny

- Ostatných služieb:

Študentom stredných a vysokých škôl umožňujeme vykonávanie odbornej praxe
Poskytujeme prenájom kancelárskych a školiacich priestorov

Kde pôsobíme

Zatiaľ nás nájdete v týchto mestách: Banskej Štiavnici, Čadci, Dunajskej Strede, Hlohovci, Hurbanove, Kolárove, Komárne, Leviciach, Novej Bani, Nitre, Novom Meste n.Váhom, Martine, Piešťanoch, Senici, Skalici, Šahách, Veľkom Mederi, Zlatých Moravciach, Žarnovici, Žiline.

Najobľúbenejšie služby

 • Profesionálne opatrovanie u Vás doma
 • RE-PAS - opatrovateľský kurz preplatený cez Úrad práce

Rodín, ktoré žijú v domácnosti s osobou, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby je u nás stále viac a viac. Možno práve aj Vy riešite otázku, ako sa adekvátne postarať o svojho príbuzného. Možností je hneď niekoľko, no nie všetky sú výhodné resp. vhodné či už pre samotnú osobu, ktorá pomoc potrebuje alebo pre samotnú rodinu.

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom opatrovateľskej služby, ponúka profesionálnu pomoc v starostlivosti o osobu odkázanú na pomoc vo Vašom prirodzenom domácom prostredí.

Viac informácii o produkte: Opatrovateľská služba nájdete TU.

RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií" s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.
Naša spoločnosť ponúka evidovaným nezamestnaným, možnosť absolvovať opatrovateľský kurz, ktorý po splnení podmienok ÚPSVaR môžete mať úplne ZDARMA.