Online objednávka zdravotníckych pomôcok

Spojte sa s nami

Kontaktujte nás

Máte otázky alebo by ste si radi objednali naše služby?

Zavolajte nám

+421 911 609 836

  Objednávka zdravotníckych pomôcok

  Vyberte pomôcky:

  Polia označené * sú povinné


  INFORMÁCIE:

  Odoslaním online objednávky potvrdzujem správnosť uvedených údajov a akceptujem zmluvné podmienky v plnom rozsahu. V zmysle § 13, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním online objednávky dávam súhlas Občianskemu združeniu Prosocia na spracovanie všetkých mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári za účelom požičania si zdravotníckych pomôcok. Súhlas dávam na dobu neurčitú.

  Po odoslaní online objednávky Vás budeme kontaktovať ohľadom poskytnutia bližších informácií k požičaniu zdravotníckych pomôcok.

  Forma úhrady:
  Úhradu je možné zrealizovať- prevodným príkazom (úhrada na účet), poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v kancelárii OZ Prosocia na adrese: Súdna 8, Hurbanovo 947 01.
  Číslo účtu (IBAN): SK45 7500 0000 0040 0855 9544
  Variabilný symbol: uveďte VS uvedený na faktúre
  Správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko