Náš tím

 Vedenie spoločnosti

Mgr. Štefan Labaš
Štatutárny zástupca
E-mail
Mgr. Martina Labaš
Podpredseda združenia, Garant vzdelávania
E-mail

Koordinátori opatrovateľskej služby

Mgr. Štefan Labaš
Manažér opatrovateľskej služby
Tel.: +421 35 640 0139
E-mail
Mgr. Martina Labaš
Manažérka v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti
Tel.: +421 35 640 0139
E-mail

Koordinátori vzdelávania

Mgr. Lucia Bačová
koordinátor
Koordinátor vzdelávania pre Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a okolie
Tel.: +421 905 835 228
E-mail
Mgr. Martina Labaš
Odborný garant akreditovaných kurzov
Odborný garant akreditovaných kurzov a koordinátor vzdelávania pre okres Komárno, Dunajská Streda, Šaľa
Tel.: +421 35 640 0139
E-mail
Mgr. Alžbeta Kiliková
koordinátor
Koordinátor vzdelávania pre Nová Baňa, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zlaté Moravce
Tel.: +421 905 941 368
E-mail
Mgr. Blanka Petényiová
koordinátor
Koordinátor vzdelávania pre Levice, Štúrovo, Želiezovce, Šahy, Veľký Krtíš a okolie
Tel.: +421 915 746 028; +421 905 554 665
E-mail
PhDr. Eva Cisariková
koordinátor
Koordinátor vzdelávania pre Bytču, Kysucké Nové Mesto, Martin, Žilina a okolie, Čadca a Považská Bystrica
Tel.: +421 910 204 278
E-mail

Účtovné a mzdové oddelenie

Anna Čachóová
Mzdy a účtovníctvo
+421 35 640 0138
uctaren@prosocia.sk