Kontakt

Akreditované vzdelávacie kurzy a školenia,
Neverejný poskytovateľ opatrovateľskej služby

OZ Prosocia:
IČO: 42 049 229
DIČ: 2023122035
Bankové spojenie: SK45 7500 0000 0040 0855 9544

Kancelária Hurbanovo:                           Kancelária Komárno:            
Súdna 8                                                     Dunajské nábrežie 14 (3 poschodie)
947 01 Hurbanovo                                   945 01 Komárno

Otváracia doba pre Hurbanovo:
Pondelok: 08:00 – 16:00
Utorok:    08:00 – 16:00
Streda:    08:00 – 16:00
Štvrtok:   08:00 – 16:00
Piatok:    08:00 – 16:00
Sobota a nedeľa: zatvorené                                                                 
Otváracia doba pre Komárno:
Pondelok: 08:00 – 12:00
Utorok:    08:00 – 12:00
Streda:    08:00 – 12:00
Štvrtok:   zatvorené
Piatok:    zatvorené
Sobota a nedeľa: zatvorené

Tel:
+ 421 35 640 0138
+ 421 35 640 0139 (koordinátor opatrovateľskej služby a vzdelávania)

Opatrovateľská služba:
Mgr. Štefan Labaš,
Tel: +421 35 640 0138 stefan.labas@prosocia.sk
Vzdelávanie Komárno:
Erika Paulisová
Tel: +421 35 640 0139 kurzykomarno@prosocia.sk
Vzdelávanie Bratislava:
Mgr. Martina Labaš
Tel: +421 35 640 0138 kurzybratislava@prosocia.sk
Vzdelávanie Nová Baňa:
Mgr. Alžbeta Kiliková,
Tel: +421 905 941 368 kurzynovabana@prosocia.sk
Vzdelávanie Šahy:
Mgr. Blanka Petényiová,
Tel: +421 915 746 026 kurzysahy@prosocia.sk
Vzdelávanie Žilina:
PhDr. Eva Cisáriková,
Tel: +421 910 204 278 kurzyzilina@prosocia.sk
Vzdelávanie Piešťany:
Mgr. Lucia Bačová,
Tel: +421 905 835 228 kurzypiestany@prosocia.sk
Účtareň: Anna Čachóová Tel: +421 911 530 885 uctaren@prosocia.sk
Jasličky Lienka:
Mgr. Martina Labaš
Tel: +421 35 640 0138 lienka@prosocia.sk

Mapa: