Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

Organizačná forma:

Sociálno-psychologický, sociálno-komunikačný, prípadne zážitkový tréning

Cieľ tréningu:

Cieľom tréningovej aktivity je nadobudnutie a rozvinutie schopností využiť v praxi metódy a techniky zvládania stresu, a predchádzanie burn-out syndrómu.

Pre koho je tréning určený:

Tréning je určený pre manažérov, asistentov, obchodníkov, konzultantov, personalistov, klientskych pracovníkov, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí potrebujú zvýšiť odolnosť voči stresu.

Obsah tréningu:

Účastníci tréningu formou cvičení, hrania rolí, diskusií a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblastiach:

  • Stres a jeho zvládanie – cvičenia
  • Prevencia vyhorenia

 

Časový rozsah tréningu:

Rozsah kurzu je 32 vyučovacích hodín.

Cena kurzu:

60,- €

Termín akreditovaného kurzu:

Predpokladom otvorenia tréningu je minimálne 12 záujemcov. Ak bude naplnený tréning s minimálnym počtom záujemcov, každému záujemcovi budú zaslané konkrétne termíny v dostatočnom časovom predstihu.

Miesto konania:

Miesto konania tréningu bude dohodnuté po naplnení minimálnym počtom účastníkov.

Výhody kurzu:

  • Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
  • Študijný materiál na CD
  • Osvedčenia o absolvovaní kurzu