Supervízia

Organizačná forma:

Sociálno-psychologický, sociálno-komunikačný, prípadne zážitkový tréning

Cieľ tréningu:

Cieľom tréningovej aktivity je rozvinúť zručnosti supervidovaného, rozvoj úsudku a vlastností supervidovaného vo vzťahu k jeho profesionálnej roli.

Pre koho je tréning určený:

Tréning je určený pre manažérov, asistentov, obchodníkov, konzultantov, personalistov, klientskych pracovníkov, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí potrebujú získať schopnosti, ktoré umožňujú reflektovať konanie pracovníka a rozlíšiť užitočné a neužitočné postupy.

Obsah tréningu:

Účastníci tréningu formou cvičení, hrania rolí, diskusií a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblastiach:

  • Teoretické základy supervízie
  • Komunikácia a aktívne počúvanie
  • Zručnosti podporujúce supervíziu – kladenie otázok
  • Supervízia zameraná na človeka
  • Empatia, kongruencia a akceptácia

 

Časový rozsah tréningu:

Rozsah kurzu je 32 vyučovacích hodín.

Cena kurzu:

60,- €

Termín akreditovaného kurzu:

Predpokladom otvorenia tréningu je minimálne 12 záujemcov. Ak bude naplnený tréning s minimálnym počtom záujemcov, každému záujemcovi budú zaslané konkrétne termíny v dostatočnom časovom predstihu.

Miesto konania:

Miesto konania tréningu bude dohodnuté po naplnení minimálnym počtom účastníkov.

Výhody kurzu:

  • Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
  • Študijný materiál na CD
  • Osvedčenia o absolvovaní kurzu