Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Naše občianske združenie Prosocia prevádzkuje požičovňu zdravotníckych pomôcok.

Čo si môžete požičať:

  • invalidné vozíky,
  • toaletné alebo sprchovacie kreslo,
  • štvorbodové chodítka,
  • choduľky,
  • barle,
  • mechanické alebo elektrické polohovacie postele,
  • ortopedický matrac
  • antidekubitárny matrac

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcka sa môže požičiavať na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Ak ste o našu službu prejavili záujem kontaktujte nás prosím na t.č.: 0908 730 187, Mgr. Martina Labaš, dipl. sestra