Nemecký jazyk pre opatrovateľky

Organizačná forma:
Sociálno-psychologický, sociálno-komunikačný, prípadne zážitkový tréning

Cieľ tréningu:
Komunikácia v cudzom jazyku je v súčasnosti kľúčom k efektívnej ošetrovateľskej a opatrovateľskej činnosti na takej úrovni, aby poskytované služby v plnej miere plnili požiadavky pacientov. Ošetrovateľstvo je globálna profesia poskytujúca možnosti a neoceniteľné skúsenosti, ktoré je možné získať v iných zdravotníckych systémoch. Cieľom kurzu je naučiť ošetrovateľky efektívne komunikovať s ich pacientmi, rodinnými príslušníkmi a ošetrujúcimi lekármi.

Pre koho je tréning určený:
Kurz je určený pre absolventov stredných a vysokých škôl, dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných a pre všetkých, ktorých spoločným menovateľom je ochota pracovať s ťažko chorými pacientmi v nemecky hovoriacich krajinách.

Obsah tréningu:
Účastníci tréningu formou cvičení, diskusií a workshopov získajú základné jazykové vedomosti a jazykové zručnosti v nasledovných oblastiach:

1. Zisťovanie zdravotného stavu pacienta (14):

 • Zisťovanie osobných údajov
 • History of the presenting complaint
 • Ľudské telo a orgány
 • Opis bolesti, udávanie bolesti
 • Príznaky a symptómy
 • Pacientova dokumentácia

 

2. Práca ošetrovateľky/ošetrovateľa ( 14 ):

 • Pracovné povinnosti ošetrovateľky/ošetrovateľa
 • Zisťovanie rodinnej anamnézy
 • Komunikácia s pacientom
 • Starostlivosť o pacienta
 • Odborná terminológia
 • Sociálny rozmer práce ošetrovateľky/ošetrovateľa
 • Výmenný lístok k špecialistovi

 

3. Inštrukcie a úkony ( 12 ):

 • Prvé služby – zoznamovanie sa s prostredím
 • Starostlivosť o pacienta
 • Inštrukcie, vysvetľovanie nevyhnutných úkonov a procedúr
 • Zdravotná prehliadka pacienta
 • Zdvorilá komunikácia s pacientom
 • Záznamy o službe

 

4. Vysvetľovanie a upokojovanie pacienta ( 4 ):

 • Pochopenie a používanie odbornej terminológie v komunikácii s pacientom
 • Vysvetľovanie komplikácií a upokojovanie pacienta

 

5. Liečivá a medikamenty ( 4 ):

 • Starostlivosť o pacienta – správne podávanie predpísaných liečiv a medikamentov
 • Používané skratky liečiv a medikamentov
 • Účinky a vedľajšie účinky liečiv a medikamentov
 • Zápis o podávaní liečiv a medikamentov do zdravotných záznamov pacienta

 

Časový rozsah tréningu:
Rozsah kurzu je 40 vyučovacích hodín ( 1 VH = 45 min.)

Intenzita kurzu:
2 x 2 VH/ týždeň = 4 VH/týždeň

Vyučovacie dni:
pondelok + streda, alebo utorok + štvrtok

Cena kurzu:
Od 3,20,- euro/ 1 VH

Termín kurzu:
Predpokladom otvorenia tréningu je minimálne 6 záujemcov. Ak bude naplnený tréning s minimálnym počtom záujemcov, každému záujemcovi budú zaslané konkrétne termíny v dostatočnom časovom predstihu.

Miesto konania:
Banskej Štiavnici, Dunajskej Strede, Hurbanove, Kolárove, Komárne, Novej Bani, Senici, Skalici, Veľkom Mederi, Zlatých Moravciach, Žarnovici

Výhody kurzu:

 • Skúsení kvalifikovaní lektori
 • Certifikáty o absolvovaní kurzu
 • Štúdijný materiál na CD