Cenník a zľavy

Opatrovateľský kurz

Cenník platný od 01.01.2020 do 31.12.2020

Cena
Kurz Opatrovania od 170,-€
Kurz Opatrovania detí od 220,-€
Nemecký jazyk pre opatrovateľky 128,-€
Rekvalifikačné kurzy od 55,-€

Zľavy a podmienky zliav na kurz opatrovania:

Kurz opatrovania detí 270,- euro (Splátkový kalendár I. )
Kurz opatrovania 220,- euro
 cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 50,- euro pri podpise zmluvy,
2. časť vo výške 50,- euro platba v prvý deň konania kurzu
3. posledná časť najneskôr v deň ukončenia kurzu

Kurz opatrovania detí 260,- euro (Splátkový kalendár II. )
Kurz opatrovania 210,- euro:
cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 50,- euro pri podpise zmluvy,
2. časť vo výške 50,- euro platba v prvý deň konania kurzu
3. posledná časť najneskôr do konca prvého prednáškového týždňa

Kurz opatrovania detí 250,- euro (Splátkový kalendár III. )
Kurz opatrovania 200,- euro:
cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 50,- euro alebo celá suma pri podpise prihlášky,
2. zvyšok sumy uhradený najneskôr v prvý deň konania kurzu.

Kurz opatrovania detí 220,- euro (Splátkový kalendár IV. )
Kurz opatrovania 170,- euro:
cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 50,- euro alebo celá suma pri podpise prihlášky,
2. zvyšok sumy uhradený najneskôr v prvý deň konania kurzu.
3. ak do toho istého kurzu spolu s Vami na Vaše odporučenie nastúpia minimálne dvaja kamaráti!

Zálohová platba sa v prípade nenastúpenia klienta do kurzu nevracia!!!