Cenník a zľavy

Nemecký jazyk pre opatrovateľky

Cenník platný od 01.01.2016 do 31.12.2016

Cena
Kurz Opatrovania od 145,-€
Nemecká jazyk pre opatrovateľky 128,-€
Rekvalifikačné kurzy od 55,-€

Zľavy a podmienky zliav Kurz nemecký jazyk pre opatrovateľky:

ZĽAVA 3,- EU – pri prihlásení prostredníctvom online prihlášky
ZĽAVA 5,- EU – pri uhradení zálohovej platby 50,- eu najneskôr 7 dní pred začatím kurzu

Zálohová platba sa v prípade nenastúpenia klienta do kurzu nevracia!!!