Postup pre zamestnancov

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

 

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a viete vypočítať:

    •  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej          ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

   •  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky            pracovali. (Pre získanie potvrdenia ovýkone dobrovoľníckej činnosti nás kontaktujte na prosocia@prosocia.sk)

4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do predvyplneného  Vyhlásenia.

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie+ Potvrdenie) doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Zo srdca ďakujeme