Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (Prosocii, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

b) Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (Prosocii, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Vyplnené daňové priznanie spolu s Potvrdením o podaní DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre PO sme pre Vás predvyplnili.

Zo srdca ďakujeme