Sme oficiálne zapojení do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Občianske združenie Prosocia sa dňa 20.01.2016 oficiálne zapojilo do nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II. ktorý zastrešuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V rámci projektu poskytujeme opatrovateľskú službu v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

 

Cieľom Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje v období od 1.2.2016 do 30.4.2018, je:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
  • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
  • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru
  • podporiť súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.