Cenník a zľavy

Opatrovateľský kurz

Cenník platný od 01.01.2016 do 31.12.2016

Cena
Kurz Opatrovania od 145,-€
Nemecká jazyk pre opatrovateľky 128,-€
Rekvalifikačné kurzy od 55,-€

Zľavy a podmienky zliav na kurz opatrovania:

Kurz Opatrovania 250,- euro ( Splátkový kalendár I.) cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 30,- euro pri podpise zmluvy,
2. časť vo výške 50,- euro platba v prvý deň konania kurzu,
Posledná časť najneskôr do 2 mesiacov po skončení kurzu.

Kurz Opatrovania 230,- euro (Splátkový kalendár II.) cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 30,- euro pri podpise zmluvy,
2. časť vo výške 50,- euro platba v prvý deň konania kurzu
3. posledná časť najneskôr v deň ukončenia kurzu

Kurz Opatrovania 190,- euro: cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 30,- euro pri podpise zmluvy,
2. časť vo výške 50,- euro platba v prvý deň konania kurzu
3. posledná časť vo výške 110,- euro najneskôr do konca prvého prednáškového týždňa

Kurz Opatrovania 170,- euro: cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 30,- euro alebo celá suma pri podpise prihlášky,
2. zvyšok sumy uhradený najneskôr v prvý deň konania kurzu.

Kurz Opatrovania 145,- euro: cena platí pri spôsobe financovania:
1. časť záloha vo výške 30,- euro alebo celá suma pri podpise prihlášky,
2. zvyšok sumy uhradený najneskôr v prvý deň konania kurzu.
3. ak do toho istého kurzu spolu s Vami na Vaše odporučenie nastúpia minimálne dvaja kamaráti!!!

Zálohová platba sa v prípade nenastúpenia klienta do kurzu nevracia!!!