Kto sme?

Drahí priatelia,

v tomto blogu by sme Vám veľmi radi predstavili naše životné poslanie. Poslanie Prosocie.

S nami nie ste sami

Rozhovor so štatutárom OZ Štefanom Labašom a podpresedníčkou OZ Martinou Verešovou.

Aký má význam názov Prosocia?

Štefan: Názov Prosocia vyjadruje myšlienku , že sme tu „pre sociálnu oblasť“ alebo „pre spoločnosť.“

Prečo vznikla Prosocia?

Martina: Vznikli sme pred 11 rokmi a naším prvotným cieľom bolo vzdelávanie opatrovateliek. Uskutočňovali sme kurzy opatrovania, a zároveň sme opatrovateľkám poskytovali poradenstvo. Po kurze sme s nimi viedli siahodlhé debaty o tom, ako to funguje u klientov a v ich rodinách. Aké majú ťažké pracovné podmienky nielen oni samotné, ale týmito podmienkami trpia predovšetkým samotní seniori. Niektoré prípady boli katastrofálne, napríklad jedna klientka, ktorá žila v zdevastovanom byte aj so svojím rozvedeným synom. Ležala na starom nízkom gauči a nevedela sa vôbec presúvať. Mala iba jedinú pomôcku- chodúlky, ktoré sa ani nezmestili cez dvere. Toaleta bola ďaleko a pre opatrovateľku bolo nemožné jej pomôcť s presunom. Nemali ani toaletnú stoličku, ani vozík, ani polohovaciu posteľ. Nič.Týmto trpel nielen zdravotný stav a dôstojnosť klientky, ale v konečnom dôsledku aj chrbát opatrovateľky z neustáleho zdvíhania a presúvania.

 Štefan: Po rôznych príbehoch zo života opatrovateliek a po tom, čo sme sami videli, môžem povedať, že 95% rodín, kde majú seniora so zdravotným postihnutím nemá vhodné podmienky na jeho opatrenie a už vôbec nemá vyhovujúce zdravotnícke pomôcky. Ako najväčší problém vidím, že rodiny a seniori ani nevedia akým spôsobom získať pomôcky- boja sa administratívy , nevedia na koho sa obrátiť, a keď aj podajú žiadosť, tak jej vybavenie môže trvať aj 2-3 mesiace, čo je mnohokrát už neskoro. A potom je tu samozrejme problém s financiami. Väčšina rodín si nemôže dovoliť zakúpiť invalidný vozík za 200€, alebo polohovaciu posteľ za 800€.

Martina: Niektoré návštevy seniorov boli naozaj ťažké. Po tom, čo som videla, mi trvalo celý večer, kým som to spracovala… A vlastne takto sa to začalo. Postupom času sme prišli na to, že sa chceme venovať tým najzraniteľnejším osobám, ktoré si zaslúžia našu vďaku a pozornosť, seniorom.

Ako funguje Prosocia a ako pomáhate seniorom a ich rodinám?

Martina:

V Prosocii robíme primárne 3 činnosti:

1) stále organizujeme akreditované kurzy opatrovania

2) poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť

3) poskytujeme poradenstvo

V praxi to funguje tak, že jednak opatrovateľky vyškolíme, a potom sa im aj aktívne snažíme nájsť zamestnanie, čo sa nám vo väčšine prípadov podarí. Buď ich zamestnáme priamo my alebo im pomôžeme nájsť si prácu inde na Slovensku, prípadne v zahraničí. Na strane druhej sa nám ozývajú rodiny, niekedy aj priamo seniori s požiadavkou poskytnutia opatrovateľskej služby. Vtedy robíme všetko preto, aby sme našli vhodnú opatrovateľku a čo najskôr sa začala práca so seniorom. A napokon poskytujeme aj poradenstvo. Ak má nejaký rodinný príslušník možnosť postarať sa sám o seniora, avšak potrebuje poradiť ohľadom výberu zdravotníckej pomôcky alebo niektorých opatrovacích úkonov, kľudne sa na nás môže obrátiť a my mu radi pomôžeme. Tiež ak potrebujú pomôcť ohľadom administratívy k zdravotníckym pomôckam, veľmi radi poradíme.

Čo vlastne znamená práca so seniorom? Ako vyzerá bežný deň opatrovateľky a seniora?

Martina: Je to samozrejme individuálne, podľa toho či ide o mobilného alebo imobilného klienta. V zásade však ide o pomoc pri každodennej hygiene a toalete, obliekanie, vyzliekanie, pomoc so štandardnými domácimi prácami (navariť, nakúpiť) a ak to zdravotný stav klienta dovoľuje, tak sa snažíme rozvíjať a cibriť aj jeho motoriku- ručné práce, práca v záhradke, (pred)čítanie, spoločenské hry… Všetko závisí od požiadaviek a možností klienta.

Niektorí ľudia majú negatívny názor na to, že si niekto k svojmu rodičovi zavolá opatrovateľku a nechce sa o neho postarať sám…

Štefan: Vo väčšine prípadov to takto nie je. Sami rodinní príslušníci majú existenčné problémy, majú prácu, o ktorú nemôžu prísť. Musia uživiť seba, svoje deti aj svojich rodičov a nemajú inú možnosť ako zavolať opatrovateľku. V iných prípadoch sú na tom aj finančne dobre, ale netrúfajú si sami zabezpečiť profesionálnu opateru svojmu zdravotne postihnutému rodičovi. Preto je opatrovateľská služba pre nich veľmi dobrým riešením.

Martina: Presne tak. My si uvedomujeme silu vzťahu rodič- dieťa a nechceme opatrovaním nahradiť rodinu. Myslíme si, že pre seniora je najlepšie práve domáce prostredie a opatrovateľka mu zabezpečí profesionálnu starostlivosť vo chvíľach, keď sú rodinní príslušníci napríklad v práci. Cez sviatky a víkendy opatrovateľky nepracujú. Je to jednak z dôvodu, aby sme nechali priestor vzťahu a aktivitám rodiny a seniora, ale aj z dôvodu, že samotné opatrovateľky majú svoje rodiny , ktorým sa potrebujú venovať.

Na Dobrej krajine zbierate finančné prostriedky pre seniorov. Na čo konkrétne použijete tieto financie?

Štefan: Dobrú krajinu vidíme ako cestu osvety problematiky poskytovania opatrovateľskej služby. Prostredníctvom článkov o opatrovateľkách a senioroch chceme ukázať ľuďom aké to naozaj je. Ako to v praxi funguje, akú sú ich strasti, radosti a najmä aké sú ich životné a pracovné podmienky niekedy náročné. Seniori si zaslúžia, aby sme im my, ich deti, vrátili všetko dobré čo nám oni v detstve dávali. Aby mohli prežiť starobu v kruhu blízkych, dôstojne, v čistote a aspoň so štandardným komfortom.

Martina: A okrem osvety by sme na Dobrej krajine veľmi radi vyzbierali finančné prostriedky na zakúpenie kvalitných zdravotníckych pomôcok- antidekubitárnych matracov, hrazdy pod posteľ, lôžkové stolíky, toaletné stoličky, polohovateľné postele a podobne.

Chceme sa tiež zo srdca poďakovať Dobrej krajine za možnosť byť medzi ďalšími skvelými projektmi a zviditeľniť poslanie Prosocie. A darcom srdečne ďakujeme za každé jedno euro, ktoré pomôže našim seniorom prežiť krásnu jeseň života.

Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *